Handlekurv

Sammen er v...

Sammen er vi mer alene

Vi skal stå på egne bein, uten å være avhengige av andre. Vi skal mestre livet alene, og realisere oss selv. I vår tid dyrkes idealet om det sterke, uavhengige og selvtilstrekkelige mennesket.

Den moderne velferdsstaten spiller på lag med vår tids individualisme og selvrealiseringsidealer. Velferdsordningene skreddersys for å gjøre oss mer uavhengige av hverandre, og løse oss fra forpliktelser overfor menneskene rundt oss. Og mens staten har påtatt seg et stadig større ansvar for å løsrive oss fra de nære fellesskapene, står vi i et stadig sterkere avhengighetsforhold til staten.

I Sammen er vi mer alene diskuterer Erik Lunde det paradoksale i at velferdsstaten er et fellesskapsprosjekt som også overlater folk mer til seg selv.

«Mennesket står ikke sterkest alene. Mennesker trenger mennesker. Vi er sårbare og gjensidig avhengige av hverandre. Vi kan ikke leve gode og frie liv uten støtte fra sosiale nettverk.»

         

 

Beskrivelse

Fra boka:

Vårt for forhold til «de andre» har blitt en del av selvvalgsprosjektet. Vi «shopper» relasjoner og fellesskap ut fra hva som tjener våre interesser. Bevisbyrden er snudd på hodet. De er «de andre» som må bevise at vi trenger dem. Fellesskapet har først og fremst verdi som en tjener for individet. 

 

Anmeldelser:

… en interessant, reflektert og velkommen bok, som jeg tror kan glede både politiske meningsfeller og motstandere. […]

Det er på høy tid at en ideologisk kritikk av velferdsstaten fra dette perspektivet blir utgitt på norsk, og få er bedre plassert til å skrive en slik bok enn nettopp Erik Lunde. Boken er skrevet for et bredt publikum og supplert med små, folkelige anekdoter for å illustrere poengene Lunde ønsker å formidle. Boken fremstår likevel som svært informert og i kontakt med moderne internasjonal litteratur som deler Lundes lesning av europeisk etterkrigshistorie.

Ingeborg Misje Bergem, Vårt Land 5.12.20

 

Lundes analyse av statsindividualismen er ideologisk interessant. Han er en uavhengig kristendemokratisk tenker som ikke dyrker sosialdemokratiske avguder. Lundes språk er tett og presist. Lunde har et godt innblikk i den norske kulturen. […]

Lunde tar statsindividualismen på kornet. Den er «ingen middelvei». Den kan «best sammenlignes med å forsøke å holde seg passe varm ved å putte en hånd i fryseren og en hånd på stekeplata.» Lunde kritiserer både høyre- og venstresiden for å ha omfavnet statsindividualismen, som krever en «mektig stat og en radikal individualisme på samme tid.

Lars Kolbeinstveit, Minervanett.no

 

Det som er spesielt interessant er hvordan Lunde beskriver utviklingen som har skjedd fra Aps iver etter å hjelpe dem som trenger det mest – til framveksten av en velferdsstat som overtar så godt som alle oppgaver fra sivilsamfunnet.

Valerie Kubens, Fædrelansvennen 12.12.20

 

Erik Lundes bok er et viktig dokument for oss alle, men med spesiell adresse til folkevalgte sentralt, på fylkesplan og i lokalsamfunnet. Drøftingene han foretar er uhyre viktig, ikke minst for dem som skal styre og legge til rette videre samfunnsutvikling. Men den har noe viktig å si oss alle, for det gjelder våre liv om vi prioriterer fellesskap med andre og legger til rette møteplasser som kan virke mot ensomhet og utenforskap.

Audun Mosevoll, Dagen 30.3.21

Tilleggsinformasjon

ISBN

9788293368700

Utkommet

20. november 2020

Om forfatteren

Author

Erik Lunde er politiker, teolog og skribent. Våren 2017 mottok han C.J. Hambros pris for "fremragende skribentvirksomhet". Han har gitt ut flere bøker, bl.a. Uønsket (2017) og Sammen er vi mer alene (2020) på Vårt Land forlag.

Siste fra bloggen

  • Snakkesalige Tomas Sjödin skriver om stillhet

    7 måneder siden
    «Jeg var et snakkesalig barn. Jeg er en snakkesalig voksen. Og det ser ikke ut til å endre seg. Den verste leken jeg visste da jeg var barn, var stilleleken.» Med dette som utgangspunkt har Tomas Sjödin skrevet en bok om stillhet. Vel hjemme etter en ensom reise gjennom USA, skildrer Sjödin oppdagelsen av en …

Følg nyhetsbrevet vårt

X