Handlekurv

Men hva med...

Men hva med de andre?

Jeg er veien, sannheten og livet, sier Jesus i Johannes-evangeliet. Og nettopp det er kjernen i den kristne tro. Men hva da med de millioner av mennesker som ikke er kristne? Kan de likevel ha grepet sannheten på andre måter? Finnes det håp om frelse også for dem? Kan vi be sammen på tvers av religiøse skillelinjer? Hvordan skal vi tenke og handle som kristne i møte med mennesker av annen tro? Biskop Halvor Nordhaug går med kraft og ærlighet inn i et spørsmål som har fulgt ham i mange tiår: Hva med de andre?

I arbeidet med denne boken endret noe seg for Nordhaug. Han sier han føler seg klokere, men mindre sikker enn tidligere.

Ennå kan jeg huske akkurat hvor i rommet lektor Stokke sto, litt til høyre for kateteret, da han lente seg framover, løftet armen, pekte på meg og sa: «Halvor, det er jo helt fint at du er kristen. Men vanskelighetene begynner med en gang du sier at din tro er bedre enn andres. Kan vi ikke være enige om at folk får ha den religionen de vil, og bare godta at din sannhet ikke også behøver å være sann for alle andre?»

Beskrivelse

«En nyttig og reflektert bok om kristendommens forhold til annerledes troende i en multikulturell kontekst.»
Anmelder Per Eriksen, i Vårt Land

«Jeg har lest Nordhaugs bok. Med glede og utbytte. Kortfattet og klart framstiller han ulike posisjoner i en diskusjon som har fulgt kirken til alle tider.»
Knut Grønvik, forfatter og sogneprest

«….et viktig og lesverdig innspill til temaer som utvilsomt vil stå på dagsorden i mange kirker i tiårene som kommer.»
Jan-Olav Henriksen, i Luthersk Kirketidende

Det er modig av biskop Halvor Nordhaug å gi seg i kast med de store spørsmålene rundt frelse.
Tarald Aano, i Stavanger Aftenblad

 

Intervju i Vårt Land 5. mai 2020: Biskop Nordhaug mente at frelsen bare var for dem som trodde på Jesus. Så tenkte han seg om

Intervju i Dagen 9. mai 2020: E-avisen

 

Tilleggsinformasjon

ISBN

9788293368625

Utkommet

mai 2020

Om forfatteren

Author

Halvor Nordhaug (f. 1953) er biskop i Bjørgvin og tidligere praktikumsrektor ved MF.  Han har skrevet flere bøker og artikler om kirkelige og teologiske tema, og vært redaktør for tidsskriftet Luthersk Kirketidende. Han er en aktiv stemme i samfunnsdebatten og har gitt ut to bøker på Vårt Land forlag: Men hva med de andre? Kristendommen og religionene (2020) og Hvor kristent skal Norge være? (2016). Sistnevnte sammen med Henrik Syse.

Siste fra bloggen

  • Snakkesalige Tomas Sjödin skriver om stillhet

    7 måneder siden
    «Jeg var et snakkesalig barn. Jeg er en snakkesalig voksen. Og det ser ikke ut til å endre seg. Den verste leken jeg visste da jeg var barn, var stilleleken.» Med dette som utgangspunkt har Tomas Sjödin skrevet en bok om stillhet. Vel hjemme etter en ensom reise gjennom USA, skildrer Sjödin oppdagelsen av en …

Følg nyhetsbrevet vårt

X