Handlekurv

Lysninger

Lysninger

– Jeg har alltid følt meg alene med klimatankene mine. Helt fra jeg var ganske liten, har jeg hatt dem med meg, som en vond, nagende følelse. I mange perioder har den riktignok vært skjøvet i bakgrunnen. I andre faser av livet har jeg derimot vært preget av konstant nedstemthet.

Sindre Skeie ser seg selv som en tilfreds person som er grunnleggende lys til sinns. Likevel har han siden barndommen kjent på en uro, en underliggende sorg som ikke kan gå over. 

Verden er vakker, og den er truet. Mange, som Skeie, bærer på en sorgfull kjærlighet til kloden. Er det rom for en sorg som strever med å få øye på håpet? Hvordan håndtere et sinne som har konkrete, ytre årsaker som verken enkeltpersoner eller beslutningstakere ser ut til å klare å endre?

– Gjennom mitt voksne liv har jeg møtt en del mennesker i sorg, ikke minst i de årene jeg var i prestetjeneste. Fra dette ståstedet vet jeg noe om sorgens vei og tid. Likevel tok det meg mange år å forstå at mine reaksjoner på klimaendringer og naturødeleggelser også er en sorg. Først i det siste har jeg våget å tenke og si at denne sorgen er ekte. 

I Lysninger skriver Sindre Skeie frem en usikker verden av i morgen. Gjennom betraktninger, poesi og fortellinger lar han oss bevitne naturens vei mot endring og undergang – og leter etter lysninger langs veien.

Beskrivelse

Jeg har med skrekk og gru lest en del forskning om hvordan kristne i USA bruker troen sin til å begrunne at de er klimafornektere. På denne bakgrunn er Sindre Skeies bok både viktig og tankevekkende, og går i en helt annen retning som våger å se virkeligheten vi møter i øynene. Den viser veien til en ansvarlig og trosforankret respons på klimakrisen, som tar hverdagens sanselige, emosjonelle og kunnskapsbaserte erfaring på alvor. Samtidig stikker den ikke under en stol at vi med klimakrisen står overfor en utfordring til samhandling som både gjelder dem som nå lever og generasjonene som kommer etter oss. Boken kan leses med utbytte både av troende og ikke-troende som vil finne motivasjoner og klokskap for å leve med de følelser og tanker klimakrisen vekker.

Anmeldt av Jan-Olav Henriksen for Norges kristne råd

Min første tanke då eg hadde lese boka var: Dette er ei bok eg vil skal prege meg.

Sjølv veit eg ikkje sikkert kva eg tykkjer er best ved ‘Lysninger’; form eller innhald, men dette er sikkert: Dei løfter kvarandre.

Dette er ei bok som kan brukast, ikkje berre lesast og leggjast til side.

Anmeldt av Ingebjørg Vik Laugaland for prest.no

Boka er i det heile eit godt litterært produkt. Innimellom gir Skeie oss sine eigne dikt, nøye tilpassa den tekstsamanhengen som dei er sett inn i. Det første, «Ennå blir natt til morgen», er ei lita perle.

Anmeldt av Rolf Kjøde for Fbb.nu

Tilleggsinformasjon

ISBN

9788293368731

Utkommer

19. mai 2021

Om forfatteren

Author

Sindre Skeie (f. 1978) er prest, forsker, salmedikter og forfatter. Han er bosatt på Ås.

Siste fra bloggen

  • Snakkesalige Tomas Sjödin skriver om stillhet

    8 måneder siden
    «Jeg var et snakkesalig barn. Jeg er en snakkesalig voksen. Og det ser ikke ut til å endre seg. Den verste leken jeg visste da jeg var barn, var stilleleken.» Med dette som utgangspunkt har Tomas Sjödin skrevet en bok om stillhet. Vel hjemme etter en ensom reise gjennom USA, skildrer Sjödin oppdagelsen av en …

Følg nyhetsbrevet vårt

X