Erik Lunde

Erik Lunde er politiker, teolog og skribent. Våren 2017 mottok han C.J. Hambros pris for “fremragende skribentvirksomhet”.