Barbro Raen Thomassen

Barbro Raen Thomassen er forfatter og visuell kunstner, og bor med mann og høns på et småbruk i Birkenes ved Kristiansand. Hun har tidligere skrevet boken «Som liljene på marken. Om å leve enklere» (2011)